AVO technika Robert Rudnicki Tani niedrogi Soft start softstart falownik regulator tyrystorowy regulator silnika regulator prądu tani falownik tani softstart niedrogi soft start polski soft start polski falownik regulator napięcia regulator regulator obrotów tani demagnetyzer rozmagnesować stal selenoid cewka demagnetyzacyjna szczypce kombinerki nażynka gwintownik nóż tokarski frez detal demagnetyzowanie demagnesowanie wiertło magnesówka generator PWM silnik DC prądu stałego
AVO technika Sp. z  o. o.
Rok zał 1989"
Energoelektronika
Elektromagnetyka
Elektrotechnika
Siedziba spółki: Warszawa, Ciołka 2/27
e-mail: rudnicki.avo@op.pl
e-mail: gosiaavo@op.pl
Tel. stacjonarny: +48.724-900-083
Tel. stacjonarny: +22.119-38-89
Tel. czynny w godz.: od 10°° do 15°°
Softstarty z regulacją  Falowniki pull-push  Generatory pwm  Demagnetyzery stali  Kontakt  Deklaracje  e-Sklep


  Softstarty energoelektroniczne z regulacją obrotów silników. Przeznaczone są do płynnej regulacji obrotów dużej większości wentylatorów, emulgatorów, mieszadeł, wirówek, wibratorów, rekuperatorów, dmuchaw, nagrzewnic oraz wirnikowych pomp cyrkulacyjnych. Jako bardzo łagodny softstart do bram, drzwi uchylnych, wiertarek, tokarek, szlifierek, elektropolerek, kompresorów, pomp wodnych, traków, podajników i betoniarek. Do kontrolowanego rozbiegu silników: podnośników, suwnic, wciągarek, zasuwnic oraz wózków elektrycznych. Tyrystorowa regulacja poślizgowa jest dosyć trudną metodą zmiany obrotów silnika
indukcyjnego. Prądy w obwodach mierzone kleszczami Dietza przy pewnych prędkościach wzrastają nawet 1,8 wartości prądu znamionowego. Nie powoduje to jednak przyrostu mocy i ciepła w silniku, gdyż jego praca jest cyklicznie przerywana 100 razy na sekundę. Silnik na przemian nagrzewa się i stygnie. Wszelkie niedogodności rekompensuje bardzo niska cena urządzeń. Zasada działania aparatów jest następująca. Sterowanie przesunięciem fazowym tworzy modulację PWM. Jeżeli np. zasilanie jest załączone w takim samym czasie jak jego przerwy osiąga się 50% obrotów silnika. Jeśli załączenie trwa 30% czasu uzyskuje się 30% obrotów. Jak zostało uwidocznione na oscylogramach układ działa na zasadzie otwierania triaków (duo tyrystorów) wykonawczych w odpowiednim momencie. Aparat jest wyzwalany w miejscu przecięcia sinusoidy zerowego punktu napięcia. W momencie przejścia sinusa przez zero układ generuje krótki impuls. Impuls ten zwiera kondensator generatora podstawy czasu w zerze sinusoidy. Po zwarciu na stałej RC narasta napięcie do pełnego w czasie jednego półokresu napięcia sieci. Napięcie to jest porównywane do ustawionego potencjometrem poziomu napięcia odniesienia na stosownych komparatorach, będących jednocześnie przerzutnikami schmitta i generatorami grzebienia. Jeżeli napięcie stałej RC przekroczy napięcie odniesienia na komparatorach pojawia się grzebieniowy sygnał dodatni. Powoduje on poprzez optotriaki załączenia 40 amperowych triaków wykonawczych stopnia mocy. Gdy jest to w połowie stałej RC triaki wykonawcze otwierać się będą w połowie sinusoidy sieci, co da połowę napięcia skutecznego na wyjściu i stawi obroty silnika także mniej więcej w połowie. Wygaszenie triaków następuje w sposób naturalny w momencie ponownego przejścia sinusoidy przez oś X. Powolny czas startu uzyskano sterując komparatory przez drugą stałą czasową RC ustawianą przełącznikiem aparatu. Stała ta podnosi napięcie odniesienia do ustawionego potencjometrem w zadanym czasie ustawionym przełącznikiem szybkości startu. UWAGA! prezentowany sposób regulacji bezwzględnie wymaga połączenia środka gwiazdy silnika z przewodem neutralnym sieci N.
Film pokazujący regulację jest tutaj


Silnik musi mieć zatem oznaczenie Δ/ⵃ 230/400 V oraz ma posiadać 6 zacisków na klamrecie podłączeniowym. Niektóre silniki fabrycznie nie posiadają wyprowadzenia środka gwiazdy lub są połączone w trójkąt. Połączenie takiego napędu realizuje się z wykorzystaniem 3 transformatorów 230/24V, co ukazuje schemat poniżej

Sterowanie softu odbywa się 2 przewodową linią równoległą, do której łączy się zewnętrzny potencjometr, rozłącznik, kondensator lub układ 0-10V do sterowania z PLC. Widok przetwornika PLC poniżej:


© AVO technika Sp. z  o. o. 2000-2015. Strona zapisuje pliki cookies w twoim komputerze i wykorzystuje transfer internetowy.
Liczba odsłon: 102402
Spółka posiada uprawnienia:      
   
AVO technika Robert Rudnicki Tani niedrogi Soft start softstart falownik regulator tyrystorowy regulator silnika regulator prądu tani falownik tani softstart niedrogi soft start polski soft start polski falownik regulator napięcia regulator regulator obrotów tani demagnetyzer rozmagnesować stal selenoid cewka demagnetyzacyjna szczypce kombinerki nażynka gwintownik nóż tokarski frez detal demagnetyzowanie demagnesowanie wiertło magnesówka generator PWM silnik DC prądu stałego